ARCHITEKT   KRAJOBRAZU

mgr inż. Joanna Niewiadomska - Majewicz    tel. 660 908 713

Witam,

Jestem dyplomowanym architektem krajobrazu, wykształcenie zdobyłam kończąc z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej.

Projektowanie to moja pasja, która pozwala mi na tworzenie wyjątkowych realizacji. Projekty mojego autorstwa harmonijnie wpisują się w krajobraz, uwzględniając funkcjonalność, zasady ergonomii oraz potrzeby, możliwości i gust Inwestora.

Kontakt osobisty możliwy jest na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego a w szczególnych okolicznościach na terenie całego kraju.

Projekty wykonuję na terenie CAŁEGO KRAJU również przy współpracy przez Internet, na podstawie materiałów przesłanych przez Inwestora. 


Jestem w stałej współpracy z firmami zakładającymi ogrody oraz firmami brukarskimi.

Zapraszam do współpracy 

PROFESJONALNE OGRODY

mgr inż. arch. krajobrazu    

Joanna Niewiadomska-Majewicz

tel. 660 908 713

NIP: 662-173-67-75  REGON: 361742911


Oferuję Państwu:

- PROJEKTOWANIE OGRODÓW (ogrody przydomowe oraz ogrody tematyczne np. japońskie, biblijne, edukacyjne, wiejskie, sensoryczne…)

- PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI (z kostki brukowej, granitowej i kamienia naturalnego)

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

- PROJEKTOWANIE TERENÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW (projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych)

- PROJEKTOWANIE TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (place, skwery, place zabaw, parkingi…)

- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY OGRODOWEJ i OBIEKTÓW WODNYCH (pergole, ogrodzenia, murki oporowe, oczka wodne, fontanny, kaskady, strumyki i stawy ogrodowe)

- INWENTARYZACJE (inwentaryzacje terenów zielonych , inwentaryzacje dendrologiczne, sporządzanie preliminarzy kosztów wycinki)



PROJEKT OGRODU 

Projekty ogrodów wykonuję na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej, zdjęć działki lub wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od Inwestora. 

Cena projektu ogrodu waha się w granicach 1,0 zł - 3,0zł za 1m2 (jest uzależniona od wielkości projektu oraz jego stopnia skomplikowania). Dla projektów poniżej 200m2 cena ustalana jest indywidualnie. Wyceny dokonuję bezpłatnie. 


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

KONCEPCJĘ WSTĘPNĄ  (na podstawie, której wprowadzane są zmiany i ustalane szczegóły)

RZUT W SKALI - rysunek kolorowy (z projektem nawierzchni i szczegółowym doborem roślinności)

RZUT W SKALI 1:100 (rysunek czarno-biały, zwymiarowany, z siatką 1x1m2 ułatwiającą samodzielną realizację, umożliwiającą precyzyjne wytyczenie projektu)

SPIS PROJEKTOWANYCH ROŚLIN  (specyfikację proj. gatunków i odmian roślin języku polskim i po łacinie, każda roślina posiada opis i zdjęcie)

PROJEKT OŚWIETLENIA (plan ze schematem oświetlenia)

BILANS I SPECYFIKACJĘ MATERIAŁÓW (powierzchnia kostki z podziałem na kolory/rodzaje, długość obrzeży, palisad, pow. trawników i rabat z podziałem według rodzaju ściółki)

RYSUNKI POMOCNICZE (jeżeli wymaga tego specyfika projektu, np. przekroje)

- wskazówki dotyczące pielęgnacji roślin i samodzielnego zakładania ogrodu

3D WIZUALIZACJE oraz jako jedna z nielicznych oferuję możliwość WIRTUALNEGO SPACERU PO OGRODZIE 



PROJEKT NAWIERZCHNI

Uwzględnia specyfikę miejsca, sposób użytkowania oraz gust Klienta, materiały użyte w projekcie zawsze są dobierane do stylu i charakteru zabudowy. W projektach wykorzystuję kostki brukowe i płyty dekoracyjne wielu producentów (m.in BrukBet, Libet, Semmelrock, Polbruk… ) oraz naturalne kostki granitowe zależnie od potrzeb i zasobności portfela Inwestora. 

Projekty nawierzchni wykonuję na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej, zdjęć działki lub wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od Inwestora. 

Cena projektu nawierzchni jest uzależniona od wielkości projektowanej powierzchni, koszt projektu waha się od 700zł do 1500zł. Wyceny dokonuję bezpłatnie.


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

- KONCEPCJĘ WSTĘPNĄ (każdy projekt poprzedzony jest dokładną wstępną koncepcją na podstawie, której wprowadzane są zmiany i ustalane szczegóły)

- RZUT  w skali 1:100  (rysunek  linearny, z naniesionymi wymiarami i sitaka 1mx1m ułatwiającą wytyczenie projektowanej nawierzchni w  terenie)

- RZUT w skali 1:100  - rysunek kolorowy

- BILANS I SPECYFIKACJĘ MATERIAŁÓW (powierzchnia projektowanej kostki z podziałem na kolory/rodzaje, długość obrzeży, krawężników, palisad... itp.)

- RYSUNKI POMOCNICZE (jeżeli wymaga tego specyfika projektu, np. przekroje)

3D WIZUALIZACJE oraz jako jedna z nielicznych oferuję możliwość WIRTUALNEGO SPACERU PO OGRODZIE



" Chcesz być szczęśliwy jeden dzień, to się upij,

rok - to się ożeń,

całe życie - miej ogród ! ”

(CHIŃSKIE PRZYSŁOWIE)




ARCHITEKT KRAJOBRAZU / PROJEKTY OGRODÓW / PROJEKTANT OGRODÓW /  PROJEKTY TERENÓW ZIELENI / OGRODY PROJEKTY / PROJEKTOWANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH / PROJEKTANT ZIELENI / PROJEKTOWANIE OGRODÓW KRAKÓW / PROJEKTY TARASÓW / SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE / AUTOMATYCZNE NAWODNIENIE / NAWADNIANIE OGRODU / PROJEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / PROJEKT OGRODU JAPOŃSKIEGO / PROJEKT OGRODU SENSORYCZNEGO / PROJEKT OGRODZENIA / PROJEKTY OGRODZEŃ / ARANŻACJE I PROJEKTY TARASÓW / PROJEKTY NAWIERZCHNI – KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA - KRAKÓW / PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI / PROJEKTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ / ARCHITEKTURA ZIELENI / PROJEKTOWANIE ZIELENI / PROJEKT PARKU / PROJEKTY PARKÓW / PROJEKTY PARKINGÓW / PROJEKTY REWALORYZACJI ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ PARKOWYCH I OGRODOWYCH / PROJEKT PLACU ZABAW / PROJEKTOWANIE PLACÓW ZABAW / PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI ZIELENI PUBLICZNEJ / INWENTARYZACJE ZIELENI / INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE / PRELIMINARZ  KOSZTÓW WYCINKI / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KRAKÓW / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KIELCE / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KATOWICE /