ARCHITEKT   KRAJOBRAZU

mgr inż. Joanna Niewiadomska - Majewicz    tel. 660 908 713

Witam,

Jestem dyplomowanym architektem krajobrazu, wykształcenie zdobyłam kończąc z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej.

Projektowanie to moja pasja, która pozwala mi na tworzenie wyjątkowych realizacji. Projekty mojego autorstwa harmonijnie wpisują się w krajobraz, uwzględniając funkcjonalność, zasady ergonomii oraz potrzeby, możliwości i gust Inwestora.

Kontakt osobisty możliwy jest na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego a w szczególnych okolicznościach na terenie całego kraju.

Projekty wykonuję na terenie CAŁEGO KRAJU również przy współpracy przez Internet, na podstawie materiałów przesłanych przez Inwestora. 


Jestem w stałej współpracy z firmami zakładającymi ogrody oraz firmami brukarskimi.

Zapraszam do współpracy 

PROFESJONALNE OGRODY

mgr inż. arch. krajobrazu    

Joanna Niewiadomska-Majewicz

tel. 660 908 713

NIP: 662-173-67-75  REGON: 361742911


Oferuję Państwu:

- PROJEKTOWANIE OGRODÓW (ogrody przydomowe oraz ogrody tematyczne np. japońskie, biblijne, edukacyjne, wiejskie, sensoryczne…)

- PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI (z kostki brukowej, granitowej i kamienia naturalnego)

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

- PROJEKTOWANIE TERENÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW (projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych)

- PROJEKTOWANIE TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (place, skwery, place zabaw, parkingi…)

- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY OGRODOWEJ i OBIEKTÓW WODNYCH (pergole, ogrodzenia, murki oporowe, oczka wodne, fontanny, kaskady, strumyki i stawy ogrodowe)

- INWENTARYZACJE (inwentaryzacje terenów zielonych , inwentaryzacje dendrologiczne, sporządzanie preliminarzy kosztów wycinki)PROJEKT OGRODU 

Projekty ogrodów wykonuję na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej, zdjęć działki lub wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od Inwestora. 

Cena projektu ogrodu waha się w granicach 0,5 zł - 2,5 za 1m2 (jest uzależniona od wielkości projektu oraz jego stopnia skomplikowania). Dla projektów poniżej 200m2 cena ustalana jest indywidualnie. Wyceny dokonuję bezpłatnie. 


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

KONCEPCJĘ WSTĘPNĄ  (na podstawie, której wprowadzane są zmiany i ustalane szczegóły)

RZUT W SKALI - rysunek kolorowy (z projektem nawierzchni i szczegółowym doborem roślinności)

RZUT W SKALI 1:100 (rysunek czarno-biały, zwymiarowany, z siatką 1x1m2 ułatwiającą samodzielną realizację, umożliwiającą precyzyjne wytyczenie projektu)

SPIS PROJEKTOWANYCH ROŚLIN  (specyfikację proj. gatunków i odmian roślin języku polskim i po łacinie, każda roślina posiada opis i zdjęcie)

PROJEKT OŚWIETLENIA (plan ze schematem oświetlenia oraz szczegółowy dobór opraw)

PROJEKT SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA  

BILANS I SPECYFIKACJĘ MATERIAŁÓW (powierzchnia kostki z podziałem na kolory/rodzaje, długość obrzeży, palisad, pow. trawników i rabat z podziałem według rodzaju ściółki)

RYSUNKI POMOCNICZE (jeżeli wymaga tego specyfika projektu, np. przekroje)

- wskazówki dotyczące pielęgnacji roślin i samodzielnego zakładania ogrodu

3D WIZUALIZACJE oraz jako jedna z nielicznych oferuję możliwość WIRTUALNEGO SPACERU PO OGRODZIE PROJEKT NAWIERZCHNI

Uwzględnia specyfikę miejsca, sposób użytkowania oraz gust Klienta, materiały użyte w projekcie zawsze są dobierane do stylu i charakteru zabudowy. W projektach wykorzystuję kostki brukowe i płyty dekoracyjne wielu producentów (m.in BrukBet, Libet, Semmelrock, Polbruk… ) oraz naturalne kostki granitowe zależnie od potrzeb i zasobności portfela Inwestora. 

Projekty nawierzchni wykonuję na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej, zdjęć działki lub wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od Inwestora. 

Cena projektu nawierzchni waha się w granicach 1zł - 2,5zł za 1m(jest uzależniona od wielkości projektowanej powierzchni, koszt projektu do 150m2 wynosi 500zł). Wyceny dokonuję bezpłatnie.


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

- KONCEPCJĘ WSTĘPNĄ (każdy projekt poprzedzony jest dokładną wstępną koncepcją na podstawie, której wprowadzane są zmiany i ustalane szczegóły)

- RZUT  w skali 1:100  (rysunek  linearny, z naniesionymi wymiarami i sitaka 1mx1m ułatwiającą wytyczenie projektowanej nawierzchni w  terenie)

- RZUT w skali 1:100  - rysunek kolorowy

- BILANS I SPECYFIKACJĘ MATERIAŁÓW (powierzchnia projektowanej kostki z podziałem na kolory/rodzaje, długość obrzeży, krawężników, palisad... itp.)

- RYSUNKI POMOCNICZE (jeżeli wymaga tego specyfika projektu, np. przekroje)

3D WIZUALIZACJE oraz jako jedna z nielicznych oferuję możliwość WIRTUALNEGO SPACERU PO OGRODZIE" Chcesz być szczęśliwy jeden dzień, to się upij,

rok - to się ożeń,

całe życie - miej ogród ! ”

(CHIŃSKIE PRZYSŁOWIE)
ARCHITEKT KRAJOBRAZU / PROJEKTY OGRODÓW / PROJEKTANT OGRODÓW /  PROJEKTY TERENÓW ZIELENI / OGRODY PROJEKTY / PROJEKTOWANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH / PROJEKTANT ZIELENI / PROJEKTOWANIE OGRODÓW KRAKÓW / PROJEKTY TARASÓW / SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE / AUTOMATYCZNE NAWODNIENIE / NAWADNIANIE OGRODU / PROJEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / PROJEKT OGRODU JAPOŃSKIEGO / PROJEKT OGRODU SENSORYCZNEGO / PROJEKT OGRODZENIA / PROJEKTY OGRODZEŃ / ARANŻACJE I PROJEKTY TARASÓW / PROJEKTY NAWIERZCHNI – KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA - KRAKÓW / PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI / PROJEKTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ / ARCHITEKTURA ZIELENI / PROJEKTOWANIE ZIELENI / PROJEKT PARKU / PROJEKTY PARKÓW / PROJEKTY PARKINGÓW / PROJEKTY REWALORYZACJI ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ PARKOWYCH I OGRODOWYCH / PROJEKT PLACU ZABAW / PROJEKTOWANIE PLACÓW ZABAW / PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI ZIELENI PUBLICZNEJ / INWENTARYZACJE ZIELENI / INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE / PRELIMINARZ  KOSZTÓW WYCINKI / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KRAKÓW / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KIELCE / AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE KATOWICE /