ARCHITEKT   KRAJOBRAZU

mgr inż. Joanna Niewiadomska - Majewicz    tel. 660 908 713


mgr inż. arch. krajobrazu  

Joanna Niewiadomska-Majewicz

www.profesjonalne-ogrody.pl

e-mail: architekt-krajobrazu@o2.pl

tel. 660 908 713
" Chcesz być szczęśliwy jeden dzień, to się upij,

rok - to się ożeń,

całe życie - miej ogród ! ”

(CHIŃSKIE PRZYSŁOWIE)